Ceník

 Tabulka sazeb za soubor / úkol

Název úkolu Kč bez DPH
Jednostupňový projekt přípojky kanalizace (bez Domovní ČOV) od 5500,-
Jednostupňový projekt přípojky vody (bez projektu studně)     od 4500,-
Jednostupňový projekt přípojky plynu od 4500,-
Jednostupňový projekt studny od 5000,-
Projekt domovní ČOV od 6500,-
Řešení drenáží, nakládání s dešťovými vodami     od 2500,-
Projekt ZTI - vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace od 5500,-
Projekt vnitřního vedení plynu od 2500,-
Projekt zahradního jezírka / rybníčku od 5000,-
Ostatní vodohospodářské stavby kalkulace
Projekty krajinného a městského inženýrství kalkulace

 Tabulka hodinových sazeb dle náročnosti odborné činnosti

Charakter odborné činnosti Požadavky na výkony Výše sazby Kč/hod
velmi vysoce kvalifikovaná stanovení koncepce, celkové vedení a koordinace, řešení zvláště obtížných úkolů 1000
vysoce kvalifikovaná odpovědnost za vedení zakázky, řešení obtížných problémů 800
středně kvalifikovaná vedení dílčích částí zakázky, řešení dílčích problémů, inženýring, TDI 600
méně kvalifikovaná řešení konstrukčních úkolů 400
pomocné činnosti pomocné práce a řešení jednotlivých dílčích úkonů, kompletace a kancelářské práce 250

 

Ceny stanovujeme buď od úkolu nebo hodinově. Kalkulace cen vychází z předpokládané ceny stavby

Veškeré ceny jsou smluvní bez DPH - nejsme plátci

Internetové prezentace Benefitweb.cz