Reference

Přehled vybraných zakázek

2016

Rekonstrukce malé vodní nádrže 
- Vlastibořice, Vlkov pod Oškobrhem, Libáň, Chmelík, Jenčice, Nepoměřice, Velké Hamry

Praha Sobín - Vodovod a přípojky ulice Nivnická
- Dokumentace DSP

5x Přípojka kanalizace a vodovod
- Dokumentace DSP

Studie “Kanalizace a ČOV“
- Obec Dřetovice, Obec Blevice, Obec Jedomělice

Vodochody – Hoštice “Kanalizace a ČOV“
- Investorská činnost, zajištění trvalého provozu kanalizace a ČOV

NOVOSTAVBA RD SVINAŘE - 771/1
- realizace stavby - TDI

2015

Studie “Kanalizace a ČOV“
- Obec Hrdlív

Inženýrské sítě Kmetiněves - kanalizace, vodovod, plynovod
- Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Chodník v ul. Starobabická, Babice - SO 300 - Dešťová kanalizace
- Jednostupňová dokumentace

IS pro obytný soubor Hostivice - kanalizace+ORL, vodovod
- Dokumentace skutečného provedení stavby, Stavbyvedoucí

Revitalizace autobusového nádraží Beroun- dešťová kanalizace
- dokumentace ke stavebnímu povolení

Stavební úpravy RD p.č. 1057 Újezd nad Lesy
- studie proveditelnosti, dokumentace DSP

2x Vrtaná studna
- Lučany nad Nisou - pasport stavby, ŘÍČANY - Radošovice dokumentace DSP

Novostavba DČOV - dokumentace DSP
- Sedlčany - Albrechtice, Svatá, Laziště

4x Přípojka kanalizace a vodovod
 - Dokumentace DSP

Bytový dům Ravennská 318, 319, 320 - SÚ ZTI
- zadávací a prováděcí dokumentace

5x Projekty ZTI - dokumentace DSP
- RD Cerhenice, RD Filipov, RD Hraničná, RD Na Šmelcovně, Horská chata Bramberk

Veřejná čerpací stanice PH, Vyškov
- pasport OPZ

BYTOVÝ DŮM TERRONSKÁ 742/55
- Stavební úpravy OPZ - realizační dokumentace

Stavební úpravy základní školy Libčice nad Vltavou
- studie proveditelnosti

Jesenice - K Belnici - Inženýrské sítě
- Vodovod, Kanalizace - dokumentace DSP

Inženýrské sítě Jílové u Prahy - kanalizace, vodovody, plynovody
- projekt infrastruktury, dokumentace ke stavebnímu povolení

Novostavba malé vodní nádrže Smolotely
- dokumentace ke stavebnímu povolení

Vodochody – Hoštice “Kanalizace a ČOV“
- Investorská činnost, stavební dozor, zajištění zkušebního provozu kanalizace a ČOV

Stavebně technický průzkum Ravennská 318, 319 a 320
- technické zhodnocení stavu bytového domu

Velká Dobrá - Pasport kanalizace + Změna užívání stavby
-projekt skutečného provedení

NOVOSTAVBA RD SVINAŘE - 771/1
- inženýrská činnost, dokumentace DSP - generální projektant

2014

ZSPD na stavbu RD p.č. st 155 k.ú. Bělá u Staré Paky
- projekt  domovní ČOV pro stavební povolení

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ VNITŘNÍ DISPOZICE V OBJEKTU "A" a "B "Dolákova 536/28, P8- Bohnice
- projekt zdravotně technických instalací - DSP

Projekt kůlny na pozemku p.č. 11/4 k.ú Vodochody u Prahy.
-projekt skutečného provedení

Vodochody – Hoštice “Kanalizace a ČOV“
- Investorská činnost, stavební dozor

Stavební úpravy na NTL plynovodech Ulice Evropská, Alžírská, Senegalská, Tuniská, Etiopská, Mozambická, Angolská, Africká, Nad tratí, Praha 6
- Práce HIPa, dokumentace DUR, ZDS, Realizace včetně autorského dozor

Stavební úpravy stávajícího STL plynovodu v ul. Smetanovo nábř. - Masarykovo nábř., Praha1
- Práce HIPa, dokumentace DUR

Stavební úpravy NTL a STL plynovodů Vinohradská – Wilsonova, Praha 1 a Praha 2
- Práce HIPa, dokumentace DUR, ZDS

Dálnice R35 Opatovice nad Labem - Časy
- řešení vodohospodářských objektů DSP

Silnice II/379 Lažánky – průtah
- řešení vodohospodářských objektů PDPS, RDS včetně autorského dozoru

III/00710 Okoř, rekonstrukce mostu ev.č. III/00710-1_PD
- přeložka plynovodu DUR, PDPS

Rodinný dům Svinaře p.č. 771/1 - novostavba
- vypracování PD DUR, inženýring

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBY BYTOVÉHO DOMU č.p. 69/10, KOBYLISY
- Projekt RDS , inženýring, TDI

Novostavba DČOV Kletnice, Vinařice, Chocnějovice, Slatinice na Hané, Popovice u Benešova
- Dokumentace DSP

Pasport vodního díla „Na Studánce“ - Svodnice
- Realizační dokumentace, inženýring, TDI

Novostavba DČOV Staré Buky
- Vypracování provozního řádu

Terénní úpravy v k.ú. Hoštice u vodochod
- Dokumentace DUR

Vodochody – Hoštice
- kanalizační řád pro zkušební provoz kanalizace pro veřejnou potřebu

2013

Vodochody – Hoštice “Kanalizace a ČOV“
- Investorská činnost, stavební dozor

Stavební úpravy na NTL plynovodech Ulice Evropská, Alžírská, Senegalská, Tuniská, Etiopská,
- Mozambická, Angolská, Africká, Nad tratí, Praha 6
- Práce HIPa, dokumentace DUR, ZDS, Realizace včetně autorského dozor

Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. U Zvonařky a okolí Praha 2, Vinohrady
- Práce HIPa, dokumentace DUR, ZDS

Stavební úpravy NTL a STL plynovodů Bělehradská a okolí, Praha 2, 4
- Práce HIPa, dokumentace DUR, ZDS

Dálnice R35 Opatovice nad Labem - Časy
- řešení vodohospodářských objektů DSP

Dálnice D8, přestavba MÚK Zdiby
- Řešení vodohospodářských objektů DUN, RN,kanalizace, vodovod, odvodnění. Hydrotechnické výpočty.

Vodochody Hoštice - developerský projekt individuálního bydlení
- DSP vodohospodářských objektů, RN,kanalizace, vodovod, odvodnění. Hydrotechnické výpočty.

Rekonstrukce a dostavba RD č.p. 16 Vodochody
- vypracování PD, provádění technického dozoru

Novostavba RD Vysoký Újezd u Berouna p.č. 254/85
- vypracování PD DUR,DSP, provádění technického dozoru, inženýring

2012

Vodochody – Hoštice “Kanalizace a ČOV“
- Investorská činnost, stavební dozor

Stavební úpravy NTL plynovodu v ul. U Zvonařky a okolí, Praha 2
- Rekonstrukce plynovodní sítě DUR,DSP, prováděcí projekt

Stavební úpravy NTL a STL plynovodů Bělehradská a okolí, Praha2,4
- Rekonstrukce plynovodní sítě DUR,DSP, prováděcí projekt

Obchvat silnic II/240 a II/246 v Roudnici nad Labem DSP
- přeložka plynovodu VTL

Silnice II/379 Lažánky – průtah
- řešení vodohospodářských objektů DSP

stavba 40032 – Komunikace Toužimská etapa 0002.1 – Letňanská
- DSP odvodnění komunikace 1.část, úprava objektů pro sledování ekologických zátěží

RADLICKÁ RADIÁLA JZM – Smíchov stavba č. 9567
- DUR 3 - celkový koncepční návrh daného území (celku) včetně koordinace veškerého technického vybavení –
- kanalizace, vodní toky, DUN A RN (84 objektů), vodovody (48 objektů), plynovody (33 objektů)

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM RODINNÉHO DOMU KERSKO
- k.ú. Hradištko u Sadské 647519 p.č. 1098 – Projekt ZTI + autorský dozor

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBY RODINNÉHO DOMU č.p. 707, KLÁNOVICE
- Projekt ZTI + autorský dozor

Adaptace bývalého objektu generálního štábu na zdravotnické zařízení č.p. 685, Strašice
- Studie proveditelnosti

2011

Rekonstrukce bytového domu, ul. Slivenecká, Hlubočepy
- projektová dokumentace rekonstrukce 11-ti bytových jednotek ve stupni DSP

Toužimská, etapa Letňanská, 1.část
- DSP - Odvodnění komunikace a retenčních nádrží

Zeleneč – Mstětice, technicko ekonomické vyhodnocení
- celkový koncepční návrh daného území (celku) včetně koordinace veškerého technického vybavení

Silniční okruh kolem Prahy – stavba 513 Vestec – Lahovice
- DSPS - Přeložka vodovodu DN 200 v KM 3,54

Rekonstrukce Hlávkova mostu přes Vltavu v Praze
- DUR – vodohospodářské objekty a trubní objekty

Vodochody Hoštice - developerský projekt individuálního bydlení
- DUR vodohospodářských objektů, RN,kanalizace, vodovod, odvodnění Hydrotechnické výpočty

Novostavba rodinného domuč .parc. 125/2, 125/3, 125/4 k.ú. Dubeč
- Technická pomoc řešení odvodnění, stavební dozor

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU KŘESLICE p.č. 469/10
- Projekt ZTI - DSP, RDS

NOVOSTAVBA DČOV 63/18, Malá Hraštice, okres Příbram
- Realizační dokumentace, inženýring, TDI

2010

Rekonstrukce a dostavba školy Vodochody – adaptace na bytový dům
- studie proveditelnosti

Novostavba školky Vodochody
- studie proveditelnosti

Silnice I/37 - Hrobice-Ohrazenice
- RDS - vodohospodářské objekty

RADLICKÁ RADIÁLA JZM – Smíchov stavba č. 9567
- DUR 2 celkový koncepční návrh daného území (celku) včetně koordinace veškerého technického vybavení
- kanalizace, vodní toky, DUN A RN (84 objektů), vodovody (48 objektů), plynovody (33 objektů)

II/118 - KLADNO, rekonstrukce silnice
DUR, DSP vodohospodářských objektů, stoky 1 až 5, přípojky uličních vpustí

2009

Stavba 8781 - Prodloužení sběrače „P“
- EIA - Oznámení záměru- Spolupráce na textové části a grafických přílohách

RIVERGARDENS Východ/East- technická infrastruktura
- DSP - Vodovody, Plynovody, Horkovody, Kanalizace a odvodnění

Strahovský tunel – 2. stavba č. 0065 – 2A – MÚK Malovanka
- RDS– návrh a realizace vodohospodářských objektů – kanalizace, čerpací stanice

Zahrady Pavlov - Infrastruktura pro obytný soubor
- DUR - celkový koncepční návrh daného území (celku) včetně koordinace veškerého technického vybavení.
- Komunikace a zpevněné plochy, kanalizace splašková a dešťová , vodovod, plynovod, rozvody VN, rozvody
- NN, veřejné osvětlení slaboproudé rozvody

Rekonstrukce panelového domu Novodvorská 413/135, Praha 4
- vypracování PD – DSP, RDS, provádění technického dozoru

Na Poříčí 1045/22, Praha 1 - Zřízení prodejny a cestovní agentury
- vypracování PD, provádění technického dozoru

Přístavba rodinného domu č.p.82 Vodochody
- vypracování PD, provádění technického dozoru

Studie novostavby obecního úřadu Vodochody
Studie Variantní provedení dispozic včetně architektonického návrhu budovy, propočet nákladů

2008

Silniční okruh kolem Prahy – stavba 513 Vestec – Lahovice
- RDS - Areály sedimentačních a retenčních nádrží č. 4 a 7.

RIVERGARDENS Východ/East - technická infrastruktura
- DUR - Vodovody, Plynovody, Horkovody, Kanalizace a odvodnění

Pobřežní III. 3.etapa
- DSP – Proplachovací kanál, dešťová kanalizace „PK“ – 3.část, havarijní nádrž, rušení kanalizací

Pobřežní III, 2.etapa
- DSP, RDS, skutečné provedení - kanalizace, voda, plyn

Rekonstrukce bytu č.12 - Novodvorská 413/135, Praha 4
DSP, RDS, provádění technického dozoru

2007

RADLICKÁ RADIÁLA JZM - Smíchov stavba č. 9567
- EIA – podklady pro vodohospodářskou část

Pobřežní III, 1.etapa
- RDS, skutečné provedení - kanalizace, voda, plyn

RADLICKÁ RADIÁLA JZM – Smíchov stavba č. 9567
- DUR - celkový koncepční návrh daného území včetně koordinace veškerého technického vybavení -
- kanalizace, vodní toky, DUN A RN, vodovody, plynovody

Pobřežní III, 2.etapa
DUR - kanalizace, voda, plyn

2006

Stavba 2A – MÚK Malovanka
- RDS – rekonstrukce rybníčka Šlajferka

STRAHOVSKÝ TUNEL STAVBA 2.B, Hloubený tunel MO
- návrh povodňového plánu

Pobřežní III, 1.etapa
- návrh povodňového plánu

Pobřežní III, 2.etapa
- návrh povodňového plánu

Pobřežní III, 3.etapa
- DUR – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Rekonstrukce Radlického potoka (sběrače) – V. etapa
studie proveditelnosti ve variantních návrzích

Internetové prezentace Benefitweb.cz